ขอนแก่น


วัฒนายนต์ แคปปิตอล

68/6-8 หมู่ที่ 13 ถ. ​กสิกรทุ่งสร้าง

. ในเมือง อ.​เมือง

จังหวัด ขอนแก่น 40000

โทร: 043-244-369

แฟกซ์ :

อีเมลล์ :

เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9.30 - 18.30 น.

ปิดให้บริการ วันหยุดราชการ