เชียงใหม่


บริทไบค์ เชียงใหม่

273 ถ. มูลเมือง ต. ศรีภูมิ อ. เมือง

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-287-522

โทร. 053-287-522

แฟกซ์ :

อีเมลล์ :

เปิดให้บริการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00 - 19.00 น.

ปิดให้บริการ วันอาทิย์ และ วันหยุดราชการ